UA-75180491-1

Trường THPT Hồ Tùng Mậu

Thời gian tuyển sinh
Thời gian tuyển sinh Ngày 04/05/2020 Phát hành " Đơn đăng ký nhập học" và Xét tuyển Ngày 15/07/2020 Nhận hồ sơ của học sinh có nguyện vọng vào trường theo phương án Xét tuyển và khảo sát
Thời gian tuyển sinh
Thời gian tuyển sinh Ngày 03/08/2020 Công bố điểm xét tuyển cho học sinh có nguyện vọng vào trường theo hướng phương án Xét điểm thi vào 10 Ngày 04/08/2020 Nhận hồ sơ của học sinh diện Xét điểm thi vào 10

Nhà giáo Tô Minh Tiếp
Nhà giáo Tô Minh Tiếp Hiệu trưởng
Nhà giáo nhân dân Phạm Ngọc Quang
Nhà giáo nhân dân Phạm Ngọc Quang Cố vấn chuyên môn Nguyên hiệu trưởng trường chuyên Lam Sơn
Ths. Tô Thị Thuỷ
Ths. Tô Thị Thuỷ Phó Hiệu Trưởng
Thầy Nguyễn Trần Hùng
Thầy Nguyễn Trần Hùng Trưởng bộ môn Toán
Ts. Nguyễn Văn Nghĩa
Ts. Nguyễn Văn Nghĩa Trưởng bộ môn Vật lý
Ths. Lê Nga Phương
Ths. Lê Nga Phương Trưởng bộ môn Văn
Ths. Nguyễn Thị Quyên
Ths. Nguyễn Thị Quyên Trưởng bộ môn Hoá
Cô Đặng Thị Thanh Vân
Cô Đặng Thị Thanh Vân Trưởng bộ môn Anh Văn