Ngôi trường học tập lý tưởng cho học sinh cấp 3 tại quận Thanh Xuân - THPT Hồ Tùng Mậu