Trong chương trình “LẬP KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP”, HTMers đã được tiếp cận lý thuyết mật mã Holland của tiến sỹ tâm lý John Holland (1919 -2008) với luận điểm như sau “Nếu một người chọn được công việc phù hợp với đặc tính nghề nghiệp của họ thì họ sẽ dễ dàng phát triển và thành công trong nghề nghiệp”. 

 

Bằng việc tìm hiểu lý thuyết mật mã Holland, các HTMers đã hiểu hơn về SỞ THÍCH NGHỀ NGHIỆP thuộc 1 trong các nhóm Quản lý, Xã hội, Nghiệp vụ, Kỹ thuật, Nghiên cứu, Nghệ thuật. Từ đó, các bạn cũng nhận diện rõ hơn điểm mạnh để phát huy và các điểm hạn chế của bản thân để khắc phục. 

 

Hiểu bản thân là một trong những hoạt động nền tảng và quan trọng để HTMers có thể lựa chọn nghề mình thích và thích nghề mình làm.

 

#THPTHoTungMau

#18KhuongHa

#GiamApLucThiCu