Từ 13/12 - 17/12/2021: Kiểm tra HKI các môn không tập trung tại lớp (vào tiết học cuối cùng của lớp trong tuần).

Hình thức kiểm tra: Trực tuyến

 

Từ 20/12 - 22/12: Kiểm tra HKI các môn tập trung theo lịch.

Hình thức kiểm tra: Trực tuyến