TRƯỜNG THPT HỒ TÙNG MẬU
+ SĐT: 024 38358677/ 0911 366082
+ Email: c3hotungmau@hanoiedu.vn
+ Fb: https://www.facebook.com/htm.thpt/