ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ:

1.    Cách 1: Hotline (zalo): 0945.081.874, 0911.366.082
2.    Cách 2: Trực tuyến tại trang web www.hotungmau.edu.vn
3.    Cách 3: Trực tiếp tại Văn phòng nhà trường, 18 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội.