Học sinh trường Hồ Tùng Mậu luôn được chú trọng về thể chất. Không chỉ là những tiết học đơn thuần, các CLB được hình thành dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và sự chủ động của Ban chủ nhiệm từng CLB. Qua đó hoạt động trở nên gần gũi và thân thuộc nhất với các bạn HTMers...

Hoạt động của CLB nhiếp ảnh

 

Hoạt động của CLB nhảy

#THPTHoTungMau 
#18KhuongHa
#GiamApLucThiCu