"Tiếng nói Hồ Tùng Mậu" là nơi phát lên tiếng nói chung của cộng đồng, của các bạn đã và đang là học sinh trường THPT Hồ Tùng Mậu. Là CLB để các em rèn luyện kỹ năng tổ chức sự kiện, kỹ năng viết bài, truyền thông, làm clip, …..

Link đến trang của CLB: https://www.facebook.com/tiengnoihtm/

 

Các Talk Show theo chủ đề được thực hiện hàng tháng

 

 

 

 

 

Một vài hình ảnh về cuộc thi "Thầy cô trong mắt tôi" được phát động, thu thập hình ảnh vả thiết kế tặng thầy cô nhân ngày 20/11