Tiết học sáng tạo

 "Rừng với sự tồn tại và phát triển của Trái đất"
"Rừng với sự tồn tại và phát triển của Trái đất"

Học thông qua trải nghiệm tại Bảo tàng tài nguyên Rừng Việt Nam

Chuyên đề liên môn Xã hội với cuộc thi “Rung chuông vàng”
Chuyên đề liên môn Xã hội với cuộc thi “Rung...

Chuyên đề liên môn Xã hội với cuộc thi “Rung chuông vàng”

Sân khấu hoá văn học - Nhạc kịch Romeo & Juliet
Sân khấu hoá văn học - Nhạc kịch Romeo & Juliet

Tác phẩm bất hủ của Shakespeare đã được tái hiện thành công với 12D0

Sân khấu hoá tác phẩm văn học Việt Nam - "Bệnh sĩ"
Sân khấu hoá tác phẩm văn học Việt Nam - "Bệnh sĩ"

Vui đọc mỗi ngày - Chương trình sân khấu hoá văn học nhà trường

Học tập thông qua trải nghiệm ở trường Hồ Tùng Mậu có gì khác biệt
Học tập thông qua trải nghiệm ở trường Hồ Tùng...

Trong xu thế phát triển hiện nay, việc học tập thông qua trải nghiệm...