“DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM”
Hoạt động khởi động cho năm học 2020 – 2021 - đã được triển khai vào sáng ngày 13/08/2020. Đây là 1 phần trong chuỗi các dự án phát triển và nâng cao năng lực giáo viên của trường. 

Mục đích của Dự Án nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng để các GVCN nâng cao năng lực quản lý và tổ chức, từ đó phát huy tối đa năng lực của học sinh. Dự Án cũng là nơi để GVCN chia sẻ kinh nghiệm cách thức xử lí các tình huống sư phạm.

Sau buổi chia sẻ đầu tiên về “Chân dung Giáo viên chủ nhiệm”, các thầy cô tham gia Dự Án đều xác định một GVCN tốt cần là người có năng lực quản lý, tổ chức, cố vấn, dẫn dắt, tạo ảnh hưởng và kết nối,… nhiều thầy cô còn ví GVCN như nghệ sỹ xiếc, đạo diễn hay là 1 người mẹ vừa bế con, vừa thổi cơm, vừa quét nhà,… Nhiều thầy cô cũng chia sẻ là làm GVCN nhiều lúc cũng áp lực và mệt mỏi, nhưng cũng qua công tác chủ nhiệm, đã khám phá được năng lực tiềm ẩn của bản thân. 


Với sự đồng hành của BGH Nhà trường, các thầy cô đều nhận thấy giá trị và hạnh phúc khi được BGH tin tưởng giao công tác chủ nhiệm lớp.