Câu chuyện tình của thời đại đã được sân khấu hóa trong vở nhạc kịch tại buổi sinh hoạt chuyên đề liên môn của Tổ Xã hội dành cho khối 12.

 

Mối thâm thù nhiều đời của hai dòng họ Montague và Capulet với tấn bi kịch của đôi trai gái trẻ, đã được chuyển thể một cách nhẹ nhàng, sâu sắc bởi những nghệ sỹ không chuyên lớp 12D0.

 

Có một chi tiết rất vui ở trích đoạn này, xem có bạn nào tinh ý phát hiện ra không nhé...

 

#THPTHoTungMau

#GiamApLucThiCu

#18KhuongHa