Trước đây, học tập là việc giáo viên truyền đạt kiến thức thông qua thực thi một loạt các kỹ thuật và học sinh tiếp nhận một cách thụ động. Các bạn trẻ hầu như không được thể hiện, phát biểu về góc nhìn của bản thân về những nội dung được truyền đạt.

Đối với học tập thông qua trải nghiệm, học sinh thật sự được đắm mình trong thực tế và mô tả lại mọi việc theo lăng kính của cá nhân. Khi được chủ động trình bày, sẽ có một số điểm các bạn nhìn nhận chưa được chính xác và thầy cô sẽ là người định hướng, hướng dẫn sao cho có sự nhận thức đó được đúng đắn hơn. Vai trò của giáo viên trở thành người lập kế hoạch thực hiện, hướng dẫn cách làm và kết luận về những thành quả đã thực hiện. Vì thế từng tiết học đã trở thành “những trận bóng”, thầy cô trở thành những huấn luyện viên và học sinh được “chơi bóng” dựa trên khả năng của mình.

Và hãy cùng xem học sinh Hồ Tùng Mậu cùng “chơi đùa” và thể hiện nhận thức về các tác phẩm kinh điển như truyện Kiều (trích đoạn Trao duyên) và Chinh phụ ngâm như thế nào nhé…