Căn cứ vào việc xét học bạ THCS và điểm xét tuyển (ĐXT) của học sinh, Hội đồng tuyển sinh chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu