Sống có mục đích, thiện nguyện từ tâm

Học không chỉ trên những trang giấy

Sáng tạo không ngừng

Học thì phải thuyết trình