Học ngoại ngữ đã khó, học với người nước ngoài thì còn khó hơn nhiều vì có hiểu nói gì đâu